[Dannish report] Maersk promises to improve the condition of its factory in China

[Dannish report] Maersk promises to improve the condition of its factory in China

Mærsk lover at rydde op på sin fabrik i Kina

(by a Dannish newspaper report) 07 April 2009 (in Dannish only)

 

Interview: Annette Stube
En uvildig undersøgelse har afsløret kritisable forhold på A.P. Møller-Mærsks containerfabrik i det sydlige Kina . En grundig gennemgang af arbejdsforholdene er nu i gang
Af ritzau

A.P. Møller-Mærsk har iværksat en gigantisk storvask på sin containerfabrik i Dongguan i det sydlige Kina . Der skal ryddes ud og rettes op på en række kritisable forhold. En uvildig undersøgelse, som Information har beskrevet, har afsløret, at ikke alt gik for sig, som ledelsen ville have det på containerfabrikken.
Mærsk -chefen for Corporate Social Responsibility, CSR, Annette Stube, siger, at mellemlederne udgør en del af problemerne på fabrikken, der i to omgange sidste år har været ramt af strejker og optøjer.
"Det har desværre vist sig, at vi ikke fuldt ud har kunnet stole på alle de kinesiske mellemledere, der udgør en væsentlig del af problemet. Men det skal ikke være en undskyldning. Det er i sidste ende topledelsens ansvar," siger Annette Stube til Ritzau.
Mellemlederne har ifølge den uvildige undersøgelse været meget autoritære i forhold til medarbejderen på gulvet.
"Det er slet ikke den stil, vi ønsker, så det skal der laves om på. Vi har taget grundigt fat om nældens rod," siger Annette Stube.
Efter kritik af forholdene på fabrikken fra den Hong Kong-baserede kampagneorganisation Globalization Monitor iværksatte A.P. Møller-Mærsk en uvildig undersøgelse blandt samtlige fabriksarbejdere i marts i år, da de vendte tilbage til arbejdet efter to måneders nytårsferie med fuld løn.
Undersøgelsen viste, at 86 procent af fabriksarbejderne er tilfredse med forholdene på fabrikken, og de har tillid til den danske topledelse. Men undersøgelsen gav også A.P. Møller-Mærsk vished for, at noget var helt skævt på fabrikken.
"Det har vist sig, at selvom topledelsen gav ordre til, at alle fabriksarbejdere skulle have fri og uhindret adgang til beskyttelsesudstyr, fik de det ikke på alle fabrikkens arbejdsstationer. Derfor indfører vi et nyt system, hvor de ansatte har lige og uhindret adgang til det vigtige sikkerhedsudstyr," siger Annette Stube.
Dårlig kommunikation
Bødesystemer på kinesiske fabrikker er ganske normalt. De ansatte kan straffes med bøder, hvis de begår fejl eller ikke opfører sig efter forskrifterne, men A.P. Møller-Mærsk afskaffede bødesystemet på fabrikken i Dongguang, før den nye direktør, Irving A. Hultengren, tiltrådte i maj sidste år.
"Alligevel har det desværre vist sig, at bødesystemet visse steder blev praktiseret på fabrikken. Det viser noget om, at kommunikationen ikke har været god nok," siger Annette Stube.
Undersøgelsen har også afsløret et vist påstået element af korruption blandt nogle mellemledere.
"Det kan vi under ingen omstændigheder leve med, og det slår vi hårdt ned på," siger Annette Stube.
Derfor iværksætter ledelsen på fabrikken en ny undersøgelse, der skal afdække viften af problemer blandt de 45 kinesiske mellemledere.
Mærsk -fabrikken, der med fuld produktion beskæftiger op mod 1.900 ansatte, blev også kritiseret for at fyre folk, der strejker. Det skete blandt andet for 52 fabriksarbejdere sidste år.
"Vi går minutiøst alle fyringer igennem i årene 2008 og 2009, og hvis der er nogen grad af tvivl om grundlaget, betaler vi kompensation til de berørte," siger Annette Stube.
Strejker er forbudt
Medarbejderhåndbogen har også været under kritik, fordi den indeholdt en passus om, at strejker er forbudt og derfor er fyringsgrund.
En ny håndbog er på vej, og den er ifølge CSR-chefen baseret på dels kinesisk lov og på konventionerne fra ILO - der er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål.
Samtidig rettes der op på en række andre forhold på fabrikken.
Blandt andet skal fabriksarbejderne være bedre repræsenteret i fabrikkens fagforening for at rette op på kommunikationen mellem topledelse og fabriksarbejderne, og der rettes op på problemer med støj og røg.
Gennem et års tid havde topledelsen ikke sin daglige gang på fabrikken, det er først sket fra maj sidste år.
"Vi kan ikke afvise, at det har haft betydning for, at blandt andet mellemlederlaget derfor har haft mulighed for at tiltage sig nogle rettigheder," siger Annette Stube.

Fakta: Mærsk -undersøgelsen
København, mandag /ritzau/
* Maersk Container Industry Dongguang beskæftiger normalt omkring 1900 medarbejdere. Mangel på ordrer gør, at fabrikken efter de ansattes to måneders nytårsferie med fuld løn til marts åbnede igen - med kun halvdelen af de ansatte i beskæftigelse.
I mellemtiden får de resterende ansatte fuld løn, mens fabrikken venter på flere ordrer.
* De 900 kinesiske fabriksarbejdere har haft mulighed for anonymt at deltage i den uvildige undersøgelse, som A.P. Møller-Mærsk har fået foretaget af det britiske firma Impactt Ltd med speciale og erfaring i kinesiske forhold.
* 300 ansatte svarede på spørgeskemaundersøgelsen. Omkring 110 blev derefter udtaget til personlige interviews for at underbygge den skriftlige del af undersøgelsen.
* Kritikken af forholdene på fabrikken er blandt andet rejst af kampagneorganisationen Globalization Monitor.
* Resultatet gør, at A.P. Møller-Mærsk omgående har iværksat et stort oprydningsprogram.
* Inden udgangen af 2009 følges der op på implementeringen af de nye tiltag.
* Desuden har rådgivningsfirmaet Crecea udført en teknisk undersøgelse af arbejdsmiljøet på fabrikken. Undersøgelsen har ført til, at der rettes op på arbejdsmiljømæssige problemer som støj og røg.
* A.P. Møller-Mærsk har tilsluttet til FN's Global Compacts ti principper om bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det danner nu rammen for arbejdet i hele koncernen, der beskæftiger op mod 117.000 ansatte.
Kilde: A.P. Møller-Mærsk
/ritzau/